Konkurs wiedzy z prawa finansowego i finansów publicznych

Już 13 kwietnia odbędzie się pierwszy etap konkursu z prawa finansowego i finansów publicznych.

W konkursie mogą uczestniczyć studenci prawa i administracji. Odbędzie się o godzinie 11:00 na audytorium A, składać się będzie z 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia pod adresem  knpf@prawo.ug.edu.pl .Maila należy zatytułować „zgłoszenie na konkurs”

 

 

Zwycięzcy konkursu (pierwsze trzy miejsca z każdego kierunku) otrzymają ocenę bardzo dobrą z przedmiotu prawo finansowe oraz nagrody rzeczowe. w treści zawrzeć imię, nazwisko, rok i kierunek studiów oraz numer indeksu. Drugi etap konkursu odbędzie się 20 kwietnia, polegać będzie na rozwiązaniu kazusów z zakresu prawa podatkowego przed komisją złożoną z pracowników katedry prawa finansowego i finansów publicznych oraz dwóch członków koła.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu ->konkurs-regulamin

Spotkanie Koła

W środę 11 marca 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Koła. Prelekcję na temat Unii Bankowej wygłosiła studentka III roku Angelika Androchowicz. Podczas prezentacji mieliśmy okazję dowiedzieć się czym tak naprawdę jest ta organizacja, jakie warunki należy spełnić, by stać się jej członkiem oraz jakie to ma znaczenie dla poszczególnych państw. Na uwagę zasługuje także zestawienie pokazujące jak duża część polskich banków należy do zagranicznych grup i czy de facto, mimo iż polska nie jest członkiem strefy euro, nie jesteśmy w sposób bezpośredni zależni od decyzji podejmowanych przez Unię Bankową. Prelekcja została zwieńczona możliwymi szansami oraz zagrożeniami dla Polski z tytułu uczestnictwa w Unii.

Ponadto ustalone zostały szczegóły wyjazdu na Konferencję Podatkową do Torunia organizowaną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 marca. Tuż po powrocie zapraszamy na relację z wyjazdu!

Pierwsze spotkanie w tym semestrze!

Po przerwie podyktowanej koniecznością uporania się ze wszelkiego rodzaju zaliczeniami, kolokwiami oraz egzaminami, w środę 4 marca odbyło się pierwsze w tym semestrze Spotkanie Koła. Spotkanie to miało charakter praktyczny, dotyczyło metod unikania podwójnego opodatkowania w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych.  Zajęcia opierały się na rozwiązaniu dwóch kazusów, pokazujących jakie rozwiązania zawarte są w umowach międzynarodowych z poszczególnymi państwami. Przykładami były Wielka Brytania oraz Belgia. Nie zabrakło również miejsca na zabawę rachunkową, podczas której Aleks brawurowo, niczym Russel Crowe w „Pięknym Umyśle,” zapełniał  tablicę kolejnymi liczbami w celu uzyskania ostatecznej kwoty należnego podatku.

Oprócz części merytorycznej omawiane były także sprawy organizacyjne. Poruszona została kwestia Akademii Podatkowej oraz Konkursu Wiedzy o Prawie Finansowym. Oba te wydarzenia będą miały miejsce na początku kwietnia, a wszelkie szczegóły będą umieszczane na fanpage’u Koła na facebooku!

IV spotkanie KNPF –

W dniu 03.12.2014 odbyło się już czwarte spotkanie koła w tym roku akademickim. Prelekcję dla członków koła przeprowadził opiekun koła – dr Damian Cyman. Tematem prelekcji była przyszłość pieniądza. Zaprezentowano problematykę związaną z wprowadzaniem pieniądza elektronicznego, funkcjonowania Bitcoina, a także innych zyskujących na popularności współczesnych formach pieniądza. Powyższe zostało poprzedzone analizą kształtowania różnych form środków płatniczych na przestrzeni wieków na całym świecie.

[important]Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejne spotkanie koła naukowego prawa finansowego, które odbędzie się 10.12.2014 r.. Prelekcję na temat interpretacji indywidualnych wygłosi Sylwia Burdach. 🙂[/important]

Wyjazd do Ministerstwa Finansów

W dniach 21-22.11.2014 członkowie KNPF odbyli podróż do Ministerstwa Finansów. Tam odbyliśmy spotkanie z przewodniczącym Głównej Komisji Orzekającej gen. Janem Pyrcakiem oraz Naczelnikiem Wydziału Głównej Komisji Orzekającej Zbigniewem Zielińskim, którzy opowiedzieli zarówno o teoretycznych, jak i o praktycznych aspektach dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w prawie polskim.


 

Spotkanie 19.11.2014

W ostatnią środę odbyło się trzecie już, w tym roku akademickim spotkanie Koła Naukowego Prawa Finansowego. Rozpoczęliśmy od omówienia szczegółów wyjazdu do Warszawy oraz wizyty w Ministerstwie Finansów ( relacja z wyjazdu już niebawem! )

Kolejną część zaczął Aleksander Olszewski ze swoją prezentacją dotyczącą podatku VAT.  Pomimo dużego stopnia skomplikowania tematyki podatku od towarów i usług udało mu się w przystępny i jasny sposób przybliżyć jego podstawowe założenia. Udało się także wytłumaczyć dlaczego obok podatku akcyzowego jest uważany za jeden z najtrudniejszych podatków.

Jak zwykle jest nam bardzo miło z uwagi na wysoką frekwencję oraz to, że w dalszym ciągu przybywają nowe osoby!

II Spotkanie Koła !

W środę 5 listopada odbyło się drugie w tym roku akademickim spotkanie Koła Naukowego Prawa Finansowego. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia szczegółów wyjazdu integracyjnego, który odbędzie się w dniach 21- 22 listopada. Wyjazd obejmować będzie wizytę w Ministerstwie Finansów połączoną z warsztatami przeprowadzonymi przez pracowników ministerstwa jak również swobodne zwiedzanie stolicy.

Wyjazd o 04:44 z dworca Głównego w Gdańsku!

 

Kolejną część otworzył Maciej Dokurno ze swoją prezentacją pt. ” Piramidy finanfowe- zagadnienia ogólne” .
Oprócz struktur i pojęcia piramid,  prelekcja przybliżała losy Charlesa Ponziego- pioniera w dziedzinie piramid finansowych, jak również Bernarda Madoffa, najgłośniejszego oszusta ostatnich lat. Nie zabrakło także informacji dotyczących instytucji, które gwarantują bezpieczeństwo inwestowanych przez nas pieniędzy.

Po prezentacji oklaski zdawały się nie mieć końca, przerwał je jednak Aleksander Olszewski, dziękując wszystkim za przybycie oraz zapraszając na kolejne spotkanie, które odbędzie się już 19 listopada!

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła

Rok akademicki 2014/15 możemy oficjalnie uważać za otwarty!

W środę 22 października  odbyło się pierwsze w tym semestrze Walne Zgromadzenie Członków Koła. Przedstawiliśmy pokrótce plan działania na najbliższy rok, kwestie organizacyjne oraz warunki członkostwa.

Nie zabrakło jednak kwestii merytorycznych. Aleksander Olszewski wygłosił prelekcję pt. „Aspekty prawne zwalczania prania brudnych pieniędzy”.

Miło nam również poinformować, że na pierwszym spotkaniu oprócz  weteranów naszego koła pojawiło się wiele nowych twarzy. Mamy nadzieję na dłuższą współpracę!

Po zebraniu przyszedł czas na część nieformalną  w klubie X_Kwadrat. Spotkanie oraz integrację uświetnili swoją obecnością także opiekun Koła dr Damian Cyman oraz dr Łukasz Karczyński.

                            

[important]Następne spotkanie odbędzie się już 5 listopada.  Zapraszamy![/important]

Pierwsze walne zgromadzenie 2014/2015

Zapraszamy wszystkich członków koła oraz studentów zainteresowanych członkostwem do udziału w pierwszym w tym roku walnym zgromadzeniu! Omówione zostaną kwestie organizacyjne oraz zamierzenia na ten rok akademicki. Nie zabraknie również elementu merytorycznego ! Prelekcję pt. „aspekty prawne zwalczania prania brudnych pieniędzy” wygłosi Aleksander Olszewski.

[important]Spotkanie odbędzie się w środę 22.10 o godzinie 17:15 w sali 3065[/important]

Członkowie absolwenci in spe !

Wszystkim członkom naszego Koła mającym 12 maja (jutro) obronę z finansów życzymy powodzenia ! 

Starsze posty «

» Nowsze posty