Kontakt

Koło organizuje cykliczne spotkania, odbywające się na Wydziale Prawa i Administracji.

Wszelkie ważne informacje ogłaszane są:

–        na stronie internetowej Koła;

–        na profilu www.facebook.com/KoloNaukowePrawaFinansowegoUG;

–        w gablotach Koła, znajdujących się na WPiA.

 

Osoby i podmioty zainteresowane działalnością Koła proszone są o kontakt na poniższy adres mailowy:knpf@prawo.univ.gda.pl

 

Informacji o działalności Koła udzielają również Członkowie Zarządu – osobiście oraz drogą mailową- szczegóły w dziale Członkowie Koła

 

Koło chętnie podejmie współpracę z podmiotami związanymi z prawem finansowym- Współpraca