FOREX

PODSTAWOWE INFORMACJE O FOREIGN EXCHANGE MARKET

FOREX to skrót od ang. Foreign Exchange Market jest nazywany także rynkiem międzybankowym (często też stosuje się skrót FX). To największy i najbardziej płynny rynek na świecie. Forex jest rynkiem typu OTC (ang. Over the counter) rynkiem zdecentralizowanym, bez pojedynczej globalnej jednostki nadzorującej obrót. Jego obroty sięgają 4,5 bilionów dolarów amerykańskich dziennie – co daje rocznie około 4 tryliony dolarów amerykańskich. Forex jest rynkiem lewarowanym to znaczy, że tylko niewielka część wysokości obrotów ma postać realnej gotówki (więcej o działaniu dźwigni finansowej poniżej). Kolejną cechą charakterystyczną rynku walutowego jest to, że jest on otwarty 24 h na dobę 5 dni w tygodniu od godz. 23
w niedzielę do godz. 22 w piątek
(wg czasu środkowoeuropejskiego).

DOBA NA RYNKU FOREX

Rozpoczyna się o 23:00 w Niedziele otwarciem giełd w Sydney (zamknięcie 6:00 rano)

o 1:00 w nocy otwiera się giełda w Tokio (zamknięcie o 8:00)

o 8:00 rano otwiera się giełda we Frankfurcie (zamknięcie o 15:00)

o 9:00 rano otwiera się giełda w Londynie (największa giełda europejska, zamknięcie o 16:00)

o 14:00 otwiera się giełda w Nowym Yorku (zamknięcie o 21:00)

Na „styku” trwania dwóch giełd w szczególności między 14:00,  a 16:00 mamy do czynienia (przynajmniej w teorii) z największą płynnością na rynku walutowym (płynnością czyli w dużym uproszczeniu charakteryzującą się m.in. szybką egzekucją zleceń kupna/sprzedaży )

Oczywiście giełdy w Paryżu, Moskwie czy Warszawie też mają swoje godziny otwarcia, ale ich znaczenie nie jest tak duże jak powyżej wskazanych – używając żargonu traderskiego „ich wejście w rynek jest niezauważalne”

 

MECHANIKA RYNKU FOREX

Forex to w dużym uproszczeniu wielki kantor wymiany walut. Przykładowo: Próbując wymienić euro na złotówki w kantorze nieświadomie operujemy na parze walutowej EUR/PLN. Właśnie na parach walutowych odbywa się handel na rynku Forex.

Kursem (czyli inaczej wartością pary walutowej) jest stosunek wartości pierwszej waluty do drugiej.

Pierwszą z nich nazywamy walutą bazową, drugą kwotowaną.

 

[important]

Przykład:

Para walutowa:  EUR/USD

bid – kurs sprzedaży                             ask- cena kupna

                      1.29472                                              1.29443

 Pierwsza waluta w parze to waluta bazowa, a druga to waluta kwotowana.

[/important]

 

 

Różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną kupna to tzw. spread ( w uproszczeniu jest to zysk osób pośredniczących w wymianie jednej waluty na drugą). Na rynku walutowym określany jest w pipsach.

 

[warning]

Ważne !

Na rynku walutowym operuje się pojęciem LOT. Pojęcie to upraszczało handel. Makler/Trader zamiast mówić „chcę kupic 1 mln  funtów mówił lub pokazywał  (na palcach ) np, 5 lub 10 lotów – trwało to krócej i miało większe znaczenie kiedy nie istniał jeszcze tak zaawansowany skomputeryzowany handel. Tradycja ta przetrwała do dziś.

1 Lot  to 100.000 jednostek danej waluty np. 100.000 GBP
0,1 Lota ( tzw. Mini Lot ) to 10.000 jednostek danej waluty np. 10.000 USD
0,01 Lota ( tzw. Micro Lot ) to. 1.000 jednostek danej waluty np. 1.000 PLN
0,001 Lota ( tzw. Nano Lot ) – oferuje go tylko jeden broker – to 100 jednostek danej waluty np. 100 AUD

[/warning]

 

 

[important] Co to jest pips ?

Pips to 4 liczba po przecinku w cenie podanej np. w kantorach czy na platformach służących do handlu na rynku FOREX
Dziś szczególnie na platformach handlowych, kwotowania są podawane z dokładnością do dziesiątych części pipsa – to znaczy, że cena określana jest z dokładnością do 5 miejsc po przecinku

Istnieje jednak pewien wyjątek:

Wszystkie „jenowe” pary walutowe (czyli np. EUR/JPY, USD/JPY etc.) kwotowane są 3 cyfrowo

UWAGA: Pips zawsze określany jest w walucie kwotowanej (drugiej w parze)

[/important]

 

KUPNO I SPRZEDAŻ PARY WALUTOWEJ NA RYNKU FOREX

I KUPNO PARY WALUTOWEJ:

 

Wymiana jednej waluty na drugą w kantorze to nic innego jak: kupno pary walutowej. Co to oznacza na rynku Forex ?

Jeśli sądzimy że EUR umocni się w najbliższym czasie do USD to powinniśmy kupić parę walutową, czyli w żargonie traderów
otworzyć długą pozycję (ang. Long, skrót. „L” – elka)


Kupując parę walutową – „zajmując elkę” technicznie rzecz biorąc kupujemy EUR za USD,

Wzrost wartości EUR w stosunku do USD w najbliższym czasie spowoduje, że będziesz mógł sprzedać to EUR za więcej USD.

 

II SPRZEDAŻ PARY WALUTOWEJ:

Analogicznie sytuacja wygląda przy sprzedaży pary walutowej czyli wejścia w tzw. eskę „S” lub z ang. shorta (sprzedaży krótkiej), jeśli przyjmiemy, że EUR osłabnie

Sprzedając parę walutową– zajmując pozycję krótką kupujemy wówczas dolary płacąc euro. Gdy euro faktycznie osłabnie – będziemy mogli po sprzedaży dolarów kupić więcej euro, niż na początku.

 

 DŹWIGNIA FINANSOWA – LEWAR

To kluczowe narzędzie, które pozwala operować nam na rynku walutowym. W dużym uproszczeniu jest to „kredyty” od brokera który mnoży nasz kapitał.

Jak to wygląda w praktyce ?
Zakładamy konto u jednego z brokerów oferujących dostęp do rynku walutowego za pomocą platformy transakcyjnej.
Wpłacamy 500 zł (lub usd – nie ma to większego znaczenia jeśli chodzi o mechanikę rynku). Każdy broker na rynku oferuje tzw. dźwignię finansową o różnej wysokości.od 1:100 do 1:500

Jak działa dźwignia finansowa ?

Dźwignia finansowa mnoży nasz kapitał np:

dźwignia 1:100  daje nam możliwość operowania kwotą 100 razy większą niż mamy na rachunku brokerskim, czyli

500 x 100 = 50000 maksymalna pozycja, którą możemy otworzyć to 0,5 lota (czyli 5 minilotów 🙂 )
jeśli dźwignia wynosi 1:500 wygląda to tak: 500x 500 (zł,usd etc) = 250.000, maksymalna pozycja, którą możemy otworzyć to
2,5 lota) etc.

Dźwignia finansowa pozwala na zarabianie ale także na tracenie – dźwignia finansowa jest ostrzem obusiecznym

Przykład 1 :

Zajmujemy pozycję długą (elkę) na parze EUR/USD o wielkość 1 lota (czyli liczymy na umocnienie się EUR w stosunku do USD) Załóżmy że rynek „poszedł w naszą stronę o 20 pipsów)

Nasz zysk przy tej wielkości pozycji wynosi:

0,002 x 100.000 (1 lot) = + 200 USD

Gdyby jednak rynek „nie poszedł w naszą stronę…” stracilibyśmy 200 USD

Przykład 2:

gdybyśmy grali większą pozycją np 2,7 lota nasz zysk przy tej samej zmianie ceny (o 20 pipsów)
wyniósłby odpowiednio

0,002 x 270.000= +540 USD

Podsumowując:

Dźwignia pozwala nam na zarabianie jak i tracenie pieniędzy na rynku walutowym, mnoży nasz kapitał, a nie dodaje do niego fundusze (ponieważ w takim przypadku trzeba było by ją spłacać)

 

CHARAKTERYSTYKA PAR WALUTOWYCH

Dzielą się na rynku FOREX zasadniczo na dwie grupy

1. tzw. w żargonie traderów: Majorsy – Główne/ podstawowe pary walutowe
na których płynność jest największa, a spread waha się w granicach od 0 do 4 pipsów, podczas „normalnych warunków rynkowych”

Pary Majors to: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD.

2. pary egzotyczne – na których płynność jest najmniejsza, a spread jest bardzo wysoki.
np: EUR/HUF

 

 

 

ŻARGON PAR WALUTOWYCH

Niezależnie od powyższego podziału w środowisku traderów poszczególne pary walutowe mają swoje żargonowe nazwy.

EUR/USD – Edward /  Edek
GBP/USD – Kabe(ang. Cable)
USD/CAD – Loonie
USD/CHF – Swissy
AUD/USD – Aussi / Oz
NZD/USD – Kiwi

 

 

„KTO TYM WSZYSTKIM KRĘCI ?” – UCZESTNICY RYNKU

– Banki centralne poszczególnych państw
– Fundusze headgingowe
– Prywatne banki
– Traderzy detaliczni
* zdarzenia losowe (np. wojny, trzęsienia ziemi) – jako czynnik o b. dużym wpływie.

 

 

Powyższy tekst ma jedynie przedstawić najważniejsze pojęcia i działanie rynku walutowego, pomija wiele ważnych kwestii takich jak psychologię inwestowania czy strategię gry na rynku. Więcej informacji znajdziesz pod tymi linkami 🙂

Przede wszystkim jeśli chcesz zacząć swoją przygodę z FOREX koniecznie wejdź na tę stronę

http://www.forexfactory.com/ – największe forum w języku angielskim dotyczące rynku walutowego

http://www.forexpeacearmy.com/ – forum poświęcone analizie fundamentalnej i nie tylko

http://forex-nawigator.biz/forum/ – największe polskie forum dotyczące FX

http://fxmonster.pl/ – bardzo fajny blog tradera dla traderów