O konferencji

Celem konferencji jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy dotyczącej umów cywilnoprawnych
w prawie podatkowym, a w szczególności zagadnień z zakresu swobody umów i obejścia prawapodatkowego, podmiotowości prawnej spółki cywilnej w prawie podatkowym, odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej, podmiotowości podatkowej ułomnych osób prawnych, jak również skutków podatkowych wad oświadczeń woli. Konferencja obejmie swą tematyką również aspekty zróżnicowania podatkowego umów cywilnoprawnych, małżeńskich umów majątkowych w stosunku do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, czy też roszczeń regresowych osób trzecich wobec podatnika oraz cywilnoprawnych możliwości zmian obciążeń podatkowych.

 

 Regulamin Konferencji