Współpraca

Koło Naukowe Prawa Finansowego UG skupia osoby zainteresowane tematyką prawa finansowego – studentów Wydziału Prawa i Administracji UG.

Jego członkowie uczestniczą w konferencjach,

współpracują z przedstawicielami innych kół naukowych w Polsce,

realizują autorskie projekty.

 

 

Powyższe wskazuje, że współpraca z KNPF daje szansę dotarcia do wąskiej, wybranej grupy odbiorców.

 

Koło jest otwarte na współpracę, w szczególności polegającej na:

  •  wspólnym tworzeniu projektów i warsztatów;
  • organizowaniu prelekcji na spotkaniach koła;
  • sponsorowaniu nagród w konkursach;
  •  i innych.

 

Osoby i firmy zainteresowane współpracą proszone są o kontakt na poniższy e-mail:

knpf@prawo.univ.gda.pl

KNPF ściśle współpracuje z: