«

»

Spotkanie KNPF 12 grudnia 2012 r.

Na najbliższym spotkaniu KNPF swoje pierwsze prelekcje w tym roku akademickim przedstawią: Daniel Piankowski i Mikołaj Borowski.

Aby przybliżyć Członkom tematykę ww. wystąpień prelegenci radzą nam zapoznać się z poniższymi publikacjami i aktami prawa. Umożliwi to wprowadzenie: w dane zagadnienia, a także, na co bardzo liczymy, elementu dyskusyjnego po prezentacjach.

Będzie to ostatnie spotkanie KNPF w tym roku, dlatego tym bardziej liczymy na Waszą obecność.

 

Daniel Piankowski – Temat: „Karty płatnicze”

Literatura – Bankowość elektroniczna w Polsce, Borcuch A. Warszawa 2011, Karty płatnicze w Polsce, Kaszubski, R., Obzejta Ł. Warszawa, 2012, Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Kudła J. Warszawa 2010.

 

Mikołaj Borowski – Temat: „Interpretacje Indywidualne. Omówienie instytucji ze szczególnym uwzględnieniem jej odzdziaływania na sytuacje podatników i płatników w Polsce

1. Podstawa prawna – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2012r., poz. 749) + rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) + rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. Nr 112, poz. 771 z późn. zm.).

2. Literatura – Ordynacja podatkowa: Komentarz 2012, B. Adamiak[et al.], Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2012.

3. Orzeczenia: I FSK 1070/11I FSK 1796/08

[important]Spotkanie Koła 12.12.2012r.  Sala 2026 WPiA, godz. 17.00[/important]