«

»

Experience PwC

Experience PwC jest interaktywnym konkursem przeznaczonym dla osób zainteresowanych tematyką finansów, rachunkowości, prawa podatkowego oraz zagadnieniami związanymi z branżą konsultingową. Do udziału w nim zapraszani są studenci III roku studiów pierwszego stopnia, III – V roku jednolitych studiów magisterskich, studenci studiów drugiego stopnia oraz absolwenci uczelni wyższych.

Pierwszy etap Experience PwC to test on-line dotyczący konkretnego, wybranego przez studenta obszaru: audytu, podatków lub doradztwa biznesowego. Na jego wykonanie nie ma limitu czasu.

Osoby, które prześlą poprawne odpowiedzi na pytania testowe, zostaną zaproszone do drugiego etapu, którym jest case study on-line.

Do udziału w finale zakwalifikuje się grupa 30 osób, które prześlą najlepsze pod kątem merytorycznym, rozwiązania do zadań z drugiego etapu. Uczestnicy trzydniowej Konferencji Finałowej zmierzą się z interaktywnym i złożonym studium przypadku. Będą oni musieli wykazać się zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami komunikacji, organizacji pracy czy negocjacji.

Zwycięska grupa zostanie nagrodzona zestawem atrakcyjnych nagród, pośród których znajdziesz m.in. kursy językowe i publikacje naukowe. Najlepszy uczestnik konkursu otrzyma voucher na wycieczkę zagraniczną o wartości 6 000 PLN. Wyróżnione osoby mogą liczyć na praktyki w firmie i szkolenia biznesowe Akademii PwC.

Kalendarium:

  • 8 października – Start konkursu
  • 31 października – Termin nadsyłania rozwiązań testów on-line
  • 26 listopadaTermin nadsyłania rozwiązań case’ów on-line
  • 7 – 9 grudniaKonferencja Finałowa