«

»

Konkurs z prawa finansowego!

Z radością zawiadamiamy, iż 5 maja 2016 roku odbędzie się I etap Konkursu z wiedzy o prawie finansowym.

 

REGULAMIN KONKURSU:

NAGRODY:
Główną nagrodą w konkursie jest OCENA BARDZO DOBRA z egzaminu z przedmiotu Prawo Finansowe i Finanse Publiczne.
(Otrzymają ją osoby, które zajmą miejsce od 1 do 3.)

ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia przyjmowane są na adres knpf@prawo.ug.edu.pl
2. Termin zapisów upływa po godzinie 24:00 dnia 3 maja 2016 r.
3. W szczególnie uzasadnionych i niezawinionych przez studenta przypadkach, Prezes Koła może postanowić o przyjęciu spóźnionego zgłoszenia, jednak złożonego nie później niż 4 maja 2016 r. do godz. 18:00.
4. Tytuł maila: „Zgłoszenie na konkurs”
5. W treści zgłoszenia należy zawrzeć:
a) imię i nazwisko
b) nr indeksu
c) rok oraz kierunek studiów
6. Zgłoszenie nie zawierające w treści wymienionych w pkt. 4 elementów nie będzie brane pod uwagę.
7. Zgłoszenie spóźnione, o którym mowa w ust. 3 wymaga dodatkowo odpowiedniego uzasadnienia.

ZAKRES MATERIAŁU:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
• Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja Podatkowa
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
• Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych
• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
• Ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn
• Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o Narodowym banku Polskim
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
• Prawo Finansowe pod. red. J. Glinieckiej i H. Dzwonkowskiego,
• Podstawy Finansów i Prawa Finansowego pod red. A. Drwiłły,
• Leksykon prawa finansowego pod red., A. Drwiłły.

FORMA KONKURSU:
I ETAP – 5 MAJA 2016 r. godz. 16.30 – test wielokrotnego wyboru (40 pytań) – czas 45 min,
II ETAP – 12 MAJA 2016 r. godz. 16.30 – odpowiedź ustna.
دانلود آهنگ جدید
Sześciu uczestników z kierunku prawo i sześciu uczestników z kierunku administracja z najwyższymi wynikami punktowymi kwalifikuje się do drugiego etapu. Do drugiego etapu kwalifikuje się również osoba, która uzyskała tyle samo punktów, ile osoba szósta z danego kierunku.
Osoby które uzyskały mniej niż 15 pkt w pierwszym etapie konkursu nie przechodzą do drugiego etapu choćby całkowita liczba uczestników z danego kierunku wynosiła 6 lub mniej osób.

Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną umieszczone w ciągu dwóch dni od daty jego przeprowadzenia na stronie internetowej Koła, gablocie Koła oraz profilu Koła na facebook’u.

Wyniki drugiego etapu konkursu są ogłaszane niezwłocznie po zakończeniu jego przeprowadzenia na stronie internetowej Koła, gablocie Koła z odpowiednią informacją na profilu Koła na Facebooku.

Laureatem konkursu zostają trzy pierwsze osoby z każdego kierunku (prawo/administracja), chyba że komisja postanowi inaczej.

 

Do zobaczenia na konkursie ! 🙂

سرور مجازی آلمان خرید هاست سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار