«

»

Konkurs wiedzy z prawa finansowego i finansów publicznych

Już 13 kwietnia odbędzie się pierwszy etap konkursu z prawa finansowego i finansów publicznych.

W konkursie mogą uczestniczyć studenci prawa i administracji. Odbędzie się o godzinie 11:00 na audytorium A, składać się będzie z 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia pod adresem  knpf@prawo.ug.edu.pl .Maila należy zatytułować „zgłoszenie na konkurs”

 

 

Zwycięzcy konkursu (pierwsze trzy miejsca z każdego kierunku) otrzymają ocenę bardzo dobrą z przedmiotu prawo finansowe oraz nagrody rzeczowe. w treści zawrzeć imię, nazwisko, rok i kierunek studiów oraz numer indeksu. Drugi etap konkursu odbędzie się 20 kwietnia, polegać będzie na rozwiązaniu kazusów z zakresu prawa podatkowego przed komisją złożoną z pracowników katedry prawa finansowego i finansów publicznych oraz dwóch członków koła.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu ->konkurs-regulamin