«

»

Konferencje Naukowe :)

18-19 października 2012 Wrocław

Studenckie Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje międzynarodową konferencje naukową pt. ,,Płatności elektroniczne. Współczesny stan rynku.” Konferencja ma zostać poświęcona prawnym i praktycznym problemom związanym z płatnościami elektronicznymi.  Wśród zaproszonych gości będą  przedstawiciele Uniwersytetu Karazina w Charkowie, Charkowskiego Uniwersytet Prawno – Ekonomicznego – HEPU, Kent College of Law (Chciago), a także przedstawiciele  NBP, Komisji Nadzoru Finansowego  oraz  Związku Banków Polskich.

 

26 października 2012 Opole

Stowarzyszenie Prawa Finansowego „Aureus” WPiA Uniwersytetu Opolskiego organizuje ogólnopolską Studencką Konferencje Podatkową pt. „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz . . . – czyli o sankcjach w prawie podatkowym”. Konferencja będzie dotyczyć sankcyjnym regulacją prawa podatkowego procesowego jak i materialnego.