«

»

Wyjście do WSA w Gdańsku 26.02.2014 r. – podsumowanie

KNPF odwiedziło WSA w Gdańsku w nielicznym, acz zacnym składzie: Marek Detlaf, Adam Skoczeń i Mikołaj Borowski. Udaliśmy się na następujące sprawy:

1. 09:00 79/14; Kara porządkowa

2. 09:25 17/14; Określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

3. 09:50 1588/13 – 1592/13; Określenie wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za lata: 2008 – 2012

                                                                                                                                                   Studentów WPiA UG przyjęto na sali sądowej pozytywnie. Panie sędzie sprawozdawcy uwzględniły naszą obecność, poszerzając nieco swoje krótkie referaty, stanowiące obligatoryjny element rozpraw przed WSA. Druga i trzecia sprawa były dobrymi przykładami na to, iż prawo podatkowe, uwzględniając jego autonomię, jest jednak integralnym elementem systemu prawa – istotne znaczenie w tych sprawach miały bowiem zagadnienia ze sfery prawa administracyjnego (zameldowanie) i szeroko pojętego prawa cywilnego (księgi wieczyste, posiadanie, prawo upadłościowe i naprawcze).