«

»

Walne Zgromadzenie Koła 20.02.2014 r.

Wraz ze styczniem przeminęła kolejna sesja zimowa i krótkie ferie. Członkowie koła, wolni wreszcie od obowiązku nieustannej nauki, spotkali się na Walnym Zgromadzeniu, podsumowującym dotychczasowe osiągnięcia organizacji.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia przez Prezesa Marka Sołtysa najważniejszych projektów KNPF.

Jednym z ważniejszych punktów była konferencja. Odbędzie się ona na naszym wydziale już 13 i 14 marca na Auli. Wystąpi na niej kilku znanych pracowników naukowych z całego kraju oraz kilkunastu studentów i doktorantów.

 

Omówione zostało również m. in. wydanie Studenckich Zeszytów Naukowych. Do 16 marca należy zadeklarować temat swojej pracy, a do 18 kwietnia oddać artykuł, pamiętając o odpowiednim formatowaniu. Zeszyty wydane zostaną w wersji elektronicznej.

Członkowie koła mogli zapoznać się również z najbliższymi konferencjami z zakresu Prawa Finansowego w Polsce oraz z treścią uchwały ws. proseminarium i seminarium z Prawa Finansowego. (Szczegóły na slajdach).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wkrótce też podane zostaną informacje dotyczące konkursu dla III roku.

Ostatnim ważnym projektem, omówionym na spotkaniu, była Akademia Podatkowa. Czas już rozpocząć przygotowania do niej, więc osoby chętne do współdziałania zachęcamy do kontaktu z Patrycją Brechelke.

Drugą część spotkania wypełniła ciekawa prezentacja Aleksandra Olszewskiego, pt. Umowy nienazwane w prawie bankowym.  Aleksander zaprezentował zwięźle rodzaje pool-u, omówił też szczegóły cash poolu w Polsce, a także wyłożył podstawy  outsourcingu bankowego. Prezentacja jest dostępna na stronie koła pod adresem: http://knpf.ug.edu.pl/?page_id=245

 

Spotkanie trwało godzinę i chociaż było krótkie, zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość zaprezentowanych informacji, chyba nikt nie ma wątpliwości, że czeka nas pracowity i niesamowicie ciekawy semestr.

 

[important]Następne spotkanie koła już 27 lutego![/important]