«

»

Wyjście do WSA w Gdańsku 22.10.2013 r. – podsumowanie

W wyjściu na wokandę Wydziału I WSA w Gdańsku, zorganizowanym przez KNPF, udział wzięli: Patrycja Brechelke, Marek Sołtys, Daria Sominka, Magdalena Puławska, Joanna Aleksandrowicz i Mikołaj Borowski. Wokanda przedstawiała się następująco:

1. 09:00 I SA/Gd 677/13 i 678/13 – Zryczałtowany PIT od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach

2. 09:35 I SA/Gd 955/13 – Zryczałtowany PIT od dochodów nieznajdujących pokrycia w źródłach

3. 10:00 I SA/Gd 1041/13 – PIT za zbycie mieszkania w 2011 r.

 

Nasza obecność została przyjęta pozytywnie przez Przewodniczącą Wydziału Informacji Sądowej i skład orzekający. Sędziowie sprawozdawcy we wszystkich sprawach zwracali naszą uwagę na ważne kwestie – przykładowo w trzech sprawach, z czterech  przez nas obserwowanych, wyroki uchylające zaskarżone decyzje były konsekwencją uznania przez Trybunał Konstytucyjny przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącego podstawę ich wydania, za niezgodny z konstytucją.

W listopadzie będzie organizowane kolejne wyjście do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zachęcamy do udziale w tego rodzaju aktywności Koła, ponieważ pozwala ono na doświadczenie działania prawa podatkowego w praktyce, zaznajomienie się z postępowaniem przed sądami administracyjnymi (które różni się znacznie od postępowań w sprawach cywilnych czy karnych). Można też sobie uświadomić, że znajomość przepisów to za mało – trzeba nieustannie monitorować orzecznictwo (dziś pełnomocnik organu podatkowego powoływała się przed Sądem na wyroki NSA sprzed zaledwie kilku dni).

 

سرور مجازی آلمان خرید هاست سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار