«

»

Spotkanie dla nowych członków

Dnia 15 października 2013 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla nowych członków KNPF.

Jako pierwszy głos zabrał opiekun Koła, dr Damian Cyman, który w kilku słowach opowiedział o działalności KNPF, tym samym zachęcając potencjalnych kandydatów do członkostwa.

Obejrzeliśmy również krótki film promujący nasze Koło, którą to niespodziankę przygotował Witek Basałaj.

Główny element spotkania stanowiła prezentacja, mająca na celu przedstawienie przybyłym skład i strukturę zarządu, wskazanie najważniejszych projektów Koła- zarówno tych zakończonych powodzeniem, jak i będących jeszcze w realizacji, a także planowanych. Szczególną uwagę poświęciliśmy konferencji pt. ‚Umowy cywilnoprawne w prawie podatkowym’, która odbędzie się w marcu. Przedstawiliśmy również zasady nabywania i utraty członkostwa, korzyści wynikające z przynależności do Koła, a także plan spotkań w bieżącym semestrze.

[important] Na spotkanie w czwartek zapraszamy również osoby, które z różnych przyczyn nie mogły być obecne we wtorek. Jak wspominaliśmy wcześniej- było to spotkanie informacyjne, a nie jedyna szansa na przyłączenie się do Koła 😉 [/important]