«

»

XIV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej

Oto, co czeka nas w pierwszych tygodniach roku akademickiego 2013-2014: „W dniach 11-12 października br. w Warszawie, w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbędzie się XIV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Tegoroczne rozważania konferencyjne skupią się wokół zagadnienia nadużyć w prawie podatkowym. Jest to temat o doniosłym i aktualnym charakterze, będącym przedmiotem zainteresowania zarówno praktyków, jak i pracowników naukowych oraz autorów projektów aktów normatywnych.

O aktualności poruszanych zagadnień świadczy znamienite grono prelegentów, którzy zgodzili się wziąć udział w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami, jak również z programem samej Konferencji na stronie internetowej wydarzenia www.elsa.org.pl/okp.

W związku z trwającymi pracami nad programem Konferencji szczegółowa agenda pojawi się w przeciągu najbliższych dni”

Chętnych z gdańskiego KNPF prosimy o kontakt mailowy:  knpf@prawo.univ.gda.pl