«

»

Powstanie Rada Kół Naukowych WPiA UG

Wczoraj odbyło się spotkanie przedstawicieli kół naukowych
(22 reprezentowane organizacje) z panem Prodziekanem ds. studenckich i nauki, prof. UG, dr hab. Oktawianem Nawrotem, który omawiał z nami obowiązki, problemy oraz inne sprawy kół.

Jednak najważniejszym punktem spotkania było zaakceptowanie pomysłu
utworzenia Rady Kół Naukowych WPiA UG.
Spośród 9 kandydatów zgłoszonych przez przedstawicieli kół (każde koło miało 1 głos)
do Zarządu Rady Kół Naukowych (RKN) zostali wybrani:
1. Arkadiusz Zygmunt – Koło Naukowe Prawa Karnego
2. Klaudia Baranowska – Koło Naukowe Kryminalistyki „Modus Operandi”
3. Marta Chmura – Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego „El Puente”
4. Bartosz Wirkowski – Koło Naukowe Postępowania Cywilnego
5. Marek Sołtys – Koło Naukowe Prawa Finansowego

Po ustaleniach na pierwszym zebraniu zarządu RKN Prezesem RKN został Arkadiusz Zygmunt
Wiceprezesi:
* Klaudia Baranowska – kontakty i współpraca z kadrą akademicką
* Bartosz Wirkowski – kontakty i współpraca z podmiotami zewnętrznymi
* Marek Sołtys – ds. działalności kół naukowych.
Sekretarz: Marta Chmura

Rada ma przyczynić się do rozwoju kół naukowych, nadać ramy działalności, pomagać w zakładaniu kół
i docelowo rozdzielać środki na projekty kół.
Rozpoczęte zostały prace nad statutem RKN, regulaminu w formie uchwały, logo.
Celem RKN jest nie tylko koordynacja działalności kół, ale także pomoc w rozwiązywaniu sporów i bieżących problemów.

Zapewne wkrótce otrzymamy więcej informacji.

سایت بازی انفجار