«

»

KNPF znów odwiedziło WSA

W dniu 20 marca 2013 r. odbyło się, po dłuższej przerwie, kolejne wyjście przedstawicieli Koła Naukowego Prawa Finansowego, w składzie: Marek Sołtys, Sylwia Burdach, Sebastian Dwojakowski, Mikołaj Borowski, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Wokanda przedstawiała się następująco:

1. Ustalenie zobowiązania w PIT – nieujawnione źródło przychodu                          2. Ustalenie zobowiązania w PIT – nieujawnione źródło przychodu                           3. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o odmowie umorzenia zobowiązania w PIT za 1997 rok

Dwie pierwsze sprawy połączono do wspólnego rozpoznania. Dotyczyły one zryczałtowanego podatku od dochodów osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodu, którego stawka wynosi 75% (co nadaje jej sankcyjny charakter). Referat sędzi sprawozdawcy oraz ustne uzasadnienie wyroku zobrazowały wnikliwość organów podatkowych w badaniu stanu faktycznego i specyficzne dla postępowań podatkowych w takich sprawach przerzucenie na podatnika ciężaru dowodu – co do tego, że dochód pochodzi ze źródeł opodatkowanych lub zwolnionych od podatku. Niestety, trzecia sprawa nie została rozpoznana merytorycznie z powodu złożenia przez przedstawiciela strony skarżącej wniosku o charakterze formalnym.

Możliwa jest organizacja kolejnych odwiedzin w WSA w przyszłości, jeżeli członkowie Koła będą wyrażać zainteresowanie taką aktywnością.

سایت بازی انفجار