«

»

Po spotkaniu 07.03.2013r.

Na spotkaniu Koła-  7 marca 2013r. – swoją prelekcję wygłosiła Marta Chmura.

Temat wygłoszonej prezentacji to „Problem rabatu brytyjskiego”.
Zagadnienie związane z silną polityką pani premier Margaret Thatcher świetnie wpisuje się, w obchodzony w tym tygodniu, Dzień Kobiet.

Marta kompleksowo omówiła temat.
Rabat brytyjski został przedstawiony od strony politycznej, ekonomicznej, ale także sprawiedliwości społecznej.
Wszytko to w sympatycznej i miłej atmosferze.

 

Następnie członkowie Koła przystąpili do omawiania zbliżających się projektów.

[important]Dzieje się dużo, dlatego warto być na każdym spotkaniu Koła.[/important]