«

»

I Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Podatkowego i Finansowego