مبل راحتی صندلی مدیریتی صندلی اداری میز اداری وبلاگدهی گن لاغری بازی اندروید تبلیغات کلیکی آموزش زبان انگلیسی پاراگلایدر مارکت اندروید خرید بلیط هواپیما دانلود آهنگ جدید آهنگ جدید آهنگ پروتز سینه پروتز باسن پروتز لب میز تلویزیون

Materiały

Statut Koła Naukowego Prawa Finansowego WPiA UG
Statut Grupy Giełdowej

UCHWAŁY ZARZĄDU

Uchwała Zarządu w sprawie Członkostwa w Kole
Uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzania wyborów na prezesa Koła

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA 2011
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA 2012
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA 2013

INNE

e-Deklaracja członkowska KNPF
Wykaz czasopism naukowych zawierających liczbę punktów za publikację
Zasady redagowania tekstu publikacji

Materiały związane z zainteresowaniami KNPF:

(otwierane w postaci hiperłącza)

 

FINANSE PUBLICZNE
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r.,- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.  114 z późn. zm.)

 

FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst. jedn Dz. U. z 2001 r. Nr 42,  poz. 1590 z późn. zm)

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966)

Ustawa z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm)

 

PRAWO PODATKOWE

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn zm)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. Zm.)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.2004 r., Nr 54, poz. 535 zm.)

Ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768)

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr. 68, poz. 450 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz 1635 z poźn. Zm)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr 3, poz 11 z późn zm)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. 2006 nr 183 poz. 1353 )

 

PRAWO BANKOWE

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o Narodowym banku Polskim (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe  (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939)

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszeniu się w bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252 z póżn zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474)

 

VARIA

Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1099)

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1537)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539)