«

»

Fundusze celowe, a budżet państwa.

Kolejna prelekcja w dniu 4 listopada 2015 roku, pt.: „Fundusze celowe a budżet państwa” została zaprezentowana na drugim spotkaniu Koła Naukowego Prawa Finansowego UG przez Wiceprezes Magdalenę Lisek. Po krótkim wstępie poświęconym pojęciu funduszu celowego i genezie wspomnianej formy gospodarowania środkami publicznymi prowadząca przedstawiła sposób funkcjonowania funduszy celowych na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885) oraz rodzaje funduszy wyróżniane w nauce prawa finansowego.

Wiceprezes Koła - Magdalena Lisek

 

 

Głównym zagadnieniem omawianym podczas spotkania były zagrożenia i korzyści wynikające z funkcjonowania funduszy celowych przedstawione w odniesieniu do budżetu państwa  oraz nadrzędnych wartości, które powinny być uwzględniane w procesach gromadzenia i wydatkowania środków publicznych (m.in. zasady rzetelności i jawności finansów publicznych).

Na zakończenie prelekcji zostały pokrótce  przedstawione obecnie istniejące fundusze celowe z uwzględnieniem ich dysponentów, zasobów środków publicznych i źródeł ich pozyskiwania. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat zasadności istnienia funduszy celowych.

سرور مجازی آلمان خرید هاست سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار