Wybory na Prezesa Koła!

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Kola Naukowego Prawa Finansowego  dokonało wyboru Prezesa Koła na kadencję w roku akademickim 2016/2017.

Miło nam poinformować, że nowym Prezesem Koła została Anna Sowińska, studentka III roku Administracji.

Ania powołała Zarząd w osobie:

Michał Wardziak – wiceprezes
Maja Marzejon – sekretarz
Konrad Caban – skarbnik

Gratulujemy!

II etap Konkursu z prawa finansowego!

12 maja 2016 r. odbył się II etap konkursu z prawa finansowego i finansów publicznych. Uczestnicy odpowiadali na dwa wylosowane teoretyczno – praktyczne pytania z finansów publicznych i prawa podatkowego.

Laureatami konkursu zostali:

na kierunku ADMINISTRACJA:
I miejsce – Paulina Heksel
II miejsce – Michał Reszczyński
III miejsce – Anna Sowińska

na kierunku PRAWO:
I miejsce – Joanna Szypniewska
II miejsce – Tamara Wala
III miejsce – Dawid Rogoziński

Laureaci w nagrodę otrzymali zwolnienie z egzaminu z prawa finansowego i finansów publicznych z oceną bardzo dobrą!

Finalistów oceniała komisja w składzie:
przewodniczący – dr Damian Cyman
laureat konkursu zeszłej edycji – Jakub Struck

Konkurs został zorganizowany przez Koło Naukowe Prawa Finansowego w osobie:
Prezes – Angeliki Androchowicz
Wiceprezes – Magdaleny Lisek
Sekretarza – Pauliny Behnka
Członka Zarządu – Grzegorza Zamielskiego
z pomocą Katedry Prawa Finansowego!

Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom konkursu! 🙂 🙂

Poniżej fotorelacja!

13174160_1133045310079842_2952833940764302263_n13230157_1133045360079837_9085848015963911164_n13220899_1133045173413189_8266357956201953215_n13226658_1133045363413170_2575107260657230801_n13164468_1133045303413176_994585118755883611_n

I etap Konkursu z prawa finansowego

5 maja 2016 roku w Audytorium C odbył się I etap Konkursu z prawa finansowego. Uczestnicy zmagali się z testem wielokrotnego wyboru. Zarząd Koła jeszcze tego samego dnia sprawdził prace, a Prezes Koła, Angelika Androchowicz ogłosiła wyniki:konkurs

 

Laureatami konkursu zostali:

na kierunku ADMINISTRACJA:
1. Michał Reszczyński – 19 pkt
2. Anna Sowińska – 18 pkt
3. Paulina Heksel – 17 pkt
4. Rafał Cichocki – 17 pkt
5. Norbert Bonin – 15 pkt
6. Tomasz Świątek Brzeziński – 15 pkt

na kierunku PRAWO:
1. Tamara Wala – 22 pkt
2. Łukasz Kielin – 21 pkt
3. Dawid Rogoziński – 20 pkt
4. Joanna Szypniewska – 20 pkt
5. Jowita Kołc – 17 pkt
6. Carina Wikowska – 17 pkt
7. Monika Martin – 17 pkt

Gratulujemy ! 🙂

 

konkurs 2

Thomson Reuters

27 kwietnia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Koła. Tym razem gościliśmy przedstawiciela korporacji Thomson Reuters. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się kilku istotnych informacji dotyczących przedmiotu działalności Thomson Reuters. Studenci mieli możliwość obejrzenia wzoru kontraktu używanego przez tę korporację w transakcjach z klientami.

Naszą uwagę skupiły informacje dotyczące procesu rekrutacji w firmie. Osoby, które chciałyby kształcić się w przedmiotowej korporacji pod okiem specjalistów, powinny biegle władać językiem angielskim. w mowie i piśmie.

Zostaliśmy również zaproszeni do zgłaszania kandydatur na stanowiska praktykantów i stażystów. Wszystkie osoby chętne zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Na pewno się nie zawiedziecie. 🙂

Konkurs z prawa finansowego!

Z radością zawiadamiamy, iż 5 maja 2016 roku odbędzie się I etap Konkursu z wiedzy o prawie finansowym.

 

REGULAMIN KONKURSU:

NAGRODY:
Główną nagrodą w konkursie jest OCENA BARDZO DOBRA z egzaminu z przedmiotu Prawo Finansowe i Finanse Publiczne.
(Otrzymają ją osoby, które zajmą miejsce od 1 do 3.)

ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia przyjmowane są na adres knpf@prawo.ug.edu.pl
2. Termin zapisów upływa po godzinie 24:00 dnia 3 maja 2016 r.
3. W szczególnie uzasadnionych i niezawinionych przez studenta przypadkach, Prezes Koła może postanowić o przyjęciu spóźnionego zgłoszenia, jednak złożonego nie później niż 4 maja 2016 r. do godz. 18:00.
4. Tytuł maila: „Zgłoszenie na konkurs”
5. W treści zgłoszenia należy zawrzeć:
a) imię i nazwisko
b) nr indeksu
c) rok oraz kierunek studiów
6. Zgłoszenie nie zawierające w treści wymienionych w pkt. 4 elementów nie będzie brane pod uwagę.
7. Zgłoszenie spóźnione, o którym mowa w ust. 3 wymaga dodatkowo odpowiedniego uzasadnienia.

ZAKRES MATERIAŁU:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
• Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja Podatkowa
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
• Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych
• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
• Ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn
• Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o Narodowym banku Polskim
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
• Prawo Finansowe pod. red. J. Glinieckiej i H. Dzwonkowskiego,
• Podstawy Finansów i Prawa Finansowego pod red. A. Drwiłły,
• Leksykon prawa finansowego pod red., A. Drwiłły.

FORMA KONKURSU:
I ETAP – 5 MAJA 2016 r. godz. 16.30 – test wielokrotnego wyboru (40 pytań) – czas 45 min,
II ETAP – 12 MAJA 2016 r. godz. 16.30 – odpowiedź ustna.
دانلود آهنگ جدید
Sześciu uczestników z kierunku prawo i sześciu uczestników z kierunku administracja z najwyższymi wynikami punktowymi kwalifikuje się do drugiego etapu. Do drugiego etapu kwalifikuje się również osoba, która uzyskała tyle samo punktów, ile osoba szósta z danego kierunku.
Osoby które uzyskały mniej niż 15 pkt w pierwszym etapie konkursu nie przechodzą do drugiego etapu choćby całkowita liczba uczestników z danego kierunku wynosiła 6 lub mniej osób.

Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną umieszczone w ciągu dwóch dni od daty jego przeprowadzenia na stronie internetowej Koła, gablocie Koła oraz profilu Koła na facebook’u.

Wyniki drugiego etapu konkursu są ogłaszane niezwłocznie po zakończeniu jego przeprowadzenia na stronie internetowej Koła, gablocie Koła z odpowiednią informacją na profilu Koła na Facebooku.

Laureatem konkursu zostają trzy pierwsze osoby z każdego kierunku (prawo/administracja), chyba że komisja postanowi inaczej.

 

Do zobaczenia na konkursie ! 🙂

Metodyka pracy doradcy podatkowego

5 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie z dr Łukaszem Karczyńskim, adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UG. Pan doktor na co dzień jest także doradcą podatkowym, dlatego też podzielił się z nami tuzinem cennych informacji dotyczących wykonywania powyższego zawodu. Wykład cieszył się dużym uznaniem wśród studentów, a sala została bardzo szybko wypełniona. Odwiedziły nas osoby, które w szczególności chciałyby w przyszłości spróbować swoich sił w dziedzinie doradztwa podatkowego.

Pan doktor opowiedział o procesie zdobywania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Dowiedzieliśmy się jak wygląda egzamin, z jakich części się składa i jak obszerny materiał należy opanować. Dodatkowo, dr Karczyński opowiedział z jakimi sprawami na co dzień może zmagać się doradca podatkowy.

Pod koniec spotkania Pan doktor z chęcią odpowiadał na pytania studentów i rozwiewał wszelkie wątpliwości.

Odkryj Bitcoin

Za nami pierwsze w tym semestrze spotkanie Koła. Dzisiejszą prelekcję poprowadził opiekun Koła, dr Damian Cyman. Pan doktor zaprezentował problematykę związaną z wprowadzeniem i funkcjonowaniem pieniądza elektronicznego. Prelekcja cieszyła się liczną frekwencją wśród studentów, którzy z zainteresowaniem słuchali Pana doktora.

12321183_1089371084447265_8833092833188293185_n

Po prelekcji Prezes Koła przekazała informacje dotyczące Konkursu z prawa finansowego.

Odpowiedzialność podatkowa

Za nami ostatnie w bieżącym semestrze spotkanie Koła Naukowego Prawa Finansowego. Podczas dzisiejszego spotkania członkowie Koła mieli przyjemność rozwiązywać kazusy z tematyki odpowiedzialności podatkowej. Zajęcia poprowadziła Sekretarz Koła – Paulina Behnka. Po części praktycznej przeszliśmy do omówienia tej tematyki i dyskusji.

Paulina

Zarząd Koła życzy wszystkim czytelnikom Wesołych Świąt! Czekajcie na wpisy w następnym semestrze 🙂

Rozliczanie kosztów w spółce partnerskiej.

25 listopada 2015 roku odbyło się trzecie spotkanie Koła Naukowego Prawa Finansowego. Podczas spotkania, Prezes Koła, Angelika Androchowicz wygłosiła prelekcję, pt. „Rozliczanie kosztów w spółce partnerskiej”.  Po krótkim wstępie dotyczącym wiadomości o spółce partnerskiej i szczegółowej kwalifikacji partnerów, a także liście wolnych zawodów w brzmieniu z art. 88 kodeksu spółek handlowych, Angelika omówiła powyższe regulacje na przykładzie zawodów prawniczych: adwokata, notariusza, radcy prawnego i rzecznika patentowego.

 

 

12144949_1011441328906908_4243521970140950259_n14488792_898677146943597_1127207810_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wysłuchaniu powyższych informacji, członkowie Koła wdali się w dyskusję i próbowali rozwiązać praktyczne problemy dotyczące udziału w zyskach i stratach wspólników, obowiązków podatkowych i obliczenia dochodów wspólników. Powyższy problem omówiliśmy również na przykładzie kazusu. Zapoznaliśmy się z interpretacją indywidualną wnioskodawczyni, która w ramach wykonywania zawodu lekarza, zawiązała spółkę partnerską.

 

W celu podsumowania, spotkanie zostało zwieńczone ciekawymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego. Poniżej przykład jednego z nich.

 

14522447_898676703610308_1888151781_o

Fundusze celowe, a budżet państwa.

Kolejna prelekcja w dniu 4 listopada 2015 roku, pt.: „Fundusze celowe a budżet państwa” została zaprezentowana na drugim spotkaniu Koła Naukowego Prawa Finansowego UG przez Wiceprezes Magdalenę Lisek. Po krótkim wstępie poświęconym pojęciu funduszu celowego i genezie wspomnianej formy gospodarowania środkami publicznymi prowadząca przedstawiła sposób funkcjonowania funduszy celowych na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885) oraz rodzaje funduszy wyróżniane w nauce prawa finansowego.

Wiceprezes Koła - Magdalena Lisek

 

 

Głównym zagadnieniem omawianym podczas spotkania były zagrożenia i korzyści wynikające z funkcjonowania funduszy celowych przedstawione w odniesieniu do budżetu państwa  oraz nadrzędnych wartości, które powinny być uwzględniane w procesach gromadzenia i wydatkowania środków publicznych (m.in. zasady rzetelności i jawności finansów publicznych).

Na zakończenie prelekcji zostały pokrótce  przedstawione obecnie istniejące fundusze celowe z uwzględnieniem ich dysponentów, zasobów środków publicznych i źródeł ich pozyskiwania. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat zasadności istnienia funduszy celowych.

Starsze posty «